Communications in Advanced Mathematical Sciences

- Uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

- Dergi yılda 4 kez olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

- Açık erişim politikası bulunan dergiye tüm kullanıcılar, ücretsiz erişim sağlayabilirler.

- Dergide yayınlanan tüm makalelere Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. Bu dergi CrossRef tarafından indekslenmektedir.

- CAMS dergisi Index Copernicus, ROAD indekslerince taranmaktadır.