Conference Proceedings of Science and Technology

- Uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

- Anlaşma imzalanan konferanslarda sunulan makalelerin tam metinleri basılmaktadır.

- Bir takvim yılı içerisinde bir yazara ait kabul edilen en fazla 3 yayın basılmaktadır.

- Açık erişim politikası bulunan dergiye tüm kullanıcılar, ücretsiz erişim sağlayabilirler.