Journal of Mathematical Sciences and Modelling

- Uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

- Dergi yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

- Açık erişim politikası bulunan dergiye tüm kullanıcılar, ücretsiz erişim sağlayabilirler.

- Makalelerin incelemeye alınabilmesi için benzerlik oranının en fazla %39 olması gerekmektedir.

- Dergide yayınlanan tüm makalelere Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. Bu dergi CrossRef tarafından indekslenmektedir.

- JMSM dergisi Index Copernicus, ROAD indekslerince taranmaktadır.