Mathematical Sciences and Applications E-Notes

- Uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

- 2021 yılı itibariyle dergi yılda 4 kez olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

- Açık erişim politikası bulunan dergiye tüm kullanıcılar, ücretsiz erişim sağlayabilirler. 

- Dergide yayınlanan tüm makalelere Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. Bu dergi CrossRef tarafından indekslenmektedir.

- MSAEN dergisi TR Dizin indeksince taranmaktadır.